ILA Företagsstäd

ILA Företagsstäd

ILA företagsstäd, är en städfirma i Borås med 15 års erfarenhet av lokalvård och städ. Med ett starkt team med många olika kompetensområden, kan vi garantera företagare i Borås en företagsstädning av hög kvalitet.

Hemsida: www.ilaforetagsstad.se